The right au pair for the right Family

Fra 21. april 2021 kan au pairer fra "gule" og "orange" lande rejse i Danmark

Fra 21. april 2021 vil alle lande være inddelt i farvekategorierne gul, orange og rød i forhold til, om der kan ske indrejse i Danmark. 

Indrejse kan nu ske for au pairer, der indrejser fra lande i farvekategorierne gul og orange og som er meddelt au pair-opholdstilladelse eller opholdsret efter udlændingeloven.

Dette gælder dog ikke, hvis personen indrejser fra et land i farvekategorien rød. Det vil sige et land, hvor sundhedsmyndighederne vurderer, at der er særlig grund til bekymring for smitte med Covid-19.

Bekendtgørelsen gælder til den 19. maj 2021.

De røde lande fremgår af bilaget til bekendtgørelsen.

Se bekendtgørelsen og de røde lande (nyt vindue)