The right au pair for the right Family

Fra den 3. februar 2021 har SIRI midlertidig stoppet at indvilge au pair-tilladelser.

Fra den 3. februar 2021 og fire uger frem vil der ikke blive givet opholdstilladelser til au pairer. Videre bliver det vurderet om denne bestemmelse skal forlænges. Dette er for at forebygge introduktionen af yderligere COVID-19-mutationer i samfundet.

Styrelsen har fået hjemmel til at afslå ansøgningerne, som allerede er indleveret til ambassaderne/ Visa-centrene, og har i praksis begyndt at afslå ansøgningerne. Tidligere har de sagt at de ikke var indstillede på at afslå ansøgningerne og ville lægge ansøgningerne til side, men nå informerer SIRI at alle de indleverede au pair-ansøgninger vil være afslået.

Vi i Energy Au Pair er meget kritiske til sådan behandling af ansøgere og har bedt SIRI lægge sagene i bero i stedet for afslå ansøgningen. Vi håber at det store press fra værtsfamilierne og au pairene vil påvirke myndighederne, men foreløbig fortsetter styrelsen at afslå ansøgningene.

Hvis en au pair får et afslag på baggrund af bekendtgørelsen, refunderer SIRI sagsbehandlingsgebyr på 4.040 kr, som er betalt til SIRI. Ambassade-/ Visum-centerets-gebyrer, som au pairene har betalt for at indlevere ansøgningen og optage biometri, bliver ikke refunderet. Det er heller ingen som refunderer udgifterne forbundet med rejsen til ambassadene.

Au pairer, som allerede har fået indvilget opholdstilladelse, kan stadigvæk rejse ind i Danmark.

Læs mere om bekendtgørelsen her:

https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2021/02/Ordninger-suspenderet

03.02.2021 (nyheden er opdateret siden):  Fra den 3. februar 2021 og fire uger frem vil der ikke blive givet opholdstilladelser til au pairer. Videre bliver det vurderet om denne bestemmelse skal forlænges.

Dette er for at forebygge introduktionen af yderligere COVID-19-mutationer i samfundet.

I følge Styrelsen, har de fået hjemmel til at afslå ansøgningerne, som allerede er indleveret til ambassaderne/ Visa-centrene.

Foreløbig er Styrelsen ikke indstil på at afslå ansøgningerne, men de garantere ikke at de ikke vil blive nødt til give afslag. Hvis en au pair får et afslag på baggrund af bekendtgørelsen, vil styrelsen refundere sagsbehandlingsgebyr på 4.040 kr, som er betalt til SIRI. Det er ikke klart om au pairen vil kunne få refunderet Ambassade-/ Visum-centerets-gebyr.

Au pairer, som allerede har fået indvilget opholdstilladelse, kan stadigvæk rejse ind i Danmark.

Læs mere om bekendtgørelsen her:

https://nyidanmark.dk/da/Nyheder/2021/02/Ordninger-suspenderet