The right au pair for the right Family

Årlig justering af lommepenge og gebyret for dansk kursus fra den 1. januar 2019

Au pairer, som indleverer ansøgning efter den 1. Januar 2019 skal få 4.350 DKK i lommepenge per måned (2018-niveau).

Engangsbeløb for dansk kursus, som betales til Styrelsen for International Rekruttering og Integration hæves fra 5.250 DKK (2018-niveau) til 5.380 DKK (2019-niveau).