The right au pair for the right Family

Danskkursus for au pairer

 Date: 01.07.18

Fra 1. juli 2018 skal alle udenlandske arbejdstagere og studerende, betale 2.000 kr. pr.
modul på danskuddannelse. Au pairs er IKKE omfattet af deltagerbetaling og vil således
fortsat kunne følge danskuddannelse gratis, idet værtsfamilien allerede i dag betaler
en andel af en au pairs danskundervisning.