The right au pair for the right Family

Energy Au Pair – er Skandinavias største au pair-formidlingsbureau. Vi gør vort bedste for at yde danske værtsfamilier landets bedste service.

Vores mission er at finde den rigtige au pair til hver værtfamilie.

Det koster ikke noget at prøve os! Vores service er gratis for au pairer og familier betaler kun hvis og når de vil invitere en kandidat, formidlet gennem os.


Vore au pair-kandidater »
Søg efter en au pair »
Vor pris »

Værtsfamilierne skal betale et gebyr på 4.740 DKK for behandling af au pair ansøgninger (2024-niveau). Dette gebyr skal betales for behandling i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Gebyret kommer i tillæg til behandlingsgebyret som betales til den danske ambassade i au pairens hjemland.

Værtsfamilier skal betale et engangsbeløb på 19.305 DKK (2024-niveau) for danskundervisning af deres au pair før au pair-tilladelse bliver indvilget af Styrelsen. ЕU-borgere kan komme til Danmark som au pairer uden at deres værtsfamilie betaler dette gebyr da de ikke har brug for opholdstilladelse.

Hvad koster det at have au pair? »

Vor pris

Vort formidlingsgebyr er 3.800 DKK. Ved betaling senest 10 dager etter fakturadato imøtekommes 300 DKK i kontantrabatt. Det betyr at formidlingsgebyret til alle som betaler i henhold til dette er 3.500 DKK. I betaler kun hvis I har fundet en konkret au pair, som er formidlet af os og som I indgår aftale med.

Kun "papirarbejde" og vejledning, hvis værtsfamilien selv har fundet deres au pair: 2.500 DKK 

En au pair tilmeldt folkeregisteret er automatisk medlem af den offentlige sygesikring. I tillæg er værtsfamilien forpligtet til at tegne følgende tre forsikringer, der dækker au pairen: en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring samt en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af au pair-personens død, alvorlig sygdom eller ulykke. Energy Au Pair tilbyder at bestille disse lovpligtige forsikringer for jer. Prisen er 2.669 DKK. per år eller 5.299 DKK. for 2 år.

Læs mere om forsikring for au pairer i "Information til familier"

Hvis familien ønsker at invitere en filippinsk au pair og au pairen vil rejse til Danmark fra Filippinerne, skal kontrakten verificeres ved Den Filippinske Ambassade i Danmark for at au pairen får udrejsetilladelse fra de filippinske myndigheder. Vi vejleder værtsfamilier og au pairer om detaljerne. Værtsfamilien skal betale for verificering af kontrakten (262,5 DKK) samt forsendelse af dokumenterne til au pairen.

Ved at bruge vores bureau vil du få:

  • Gratis registrering og gratis formidling
  • Vi tager aldri penge fra vores au pair kandidater
  • Gratis hjælp og rådgivning
  • Vi tilrettelægger processen, hjælper med at ordne den nødvendige dokumentation og følger op au pairer og værtsfamilier efter kontraktindgåelse.
  • Vi bistår i alle dele af planlægningen af din rejse
  • Vi hjælper dig med at få information om dine rettigheder og pligter
  • Vi formidler kontakt til andre au pairer i Danmark.

Tryg opfølgning

Vores personlige opfølgning før, under og efter formidling er helt gratis for dig som au pair.

I nødstilfælde kan du altid kontakte os (også uden for kontortid /åbningstid).

Vi har erfaret at enkelte av au pair kandidaterne benytter sig af agenter, som blandt andet registrerer kandidaterne i vores database og yder dem andre tjenester i forbindelse med processen. Dette er mest udbredt blandt søgere, som arbejder som hushjælp i enten Singapore eller Israel. Kandidaterne bestiller disse tjenestene hos sine agenter og betaler til dem for dette.

Energy Au Pair har ingen indflydelse på det valget au pair pigerne har taget og har på ingen måde indtjening som følge af dette valg.