Forretningsbetingelser

 1. "No cure no pay": Hvis I ikke finder og inviterer en kandidat fra "Energy Au Pair”s database, betaler I ikke for søgningen. Dette gælder ikke, hvis der er indgået en anden aftale, f.eks. hvis værtsfamilien finder en au pair selv og vil bruge "Energy Au Pair" til at hjælpe med formaliteterne mod offentlige etater. 
 2. Fakturaen vil blive sendt ud når kontrakten / aftalen mellem værtsfamilien og au pairen er indgået. Senere fakturering kan ske dersom forholdene gør det nødvendigt.
 3. Følgende priser gælder for tiden for vores tjenester:
  • Kobling af au pair og værtsfamilie (inkl. hjælp med formaliteter): 3.400 DKK. En rabat på 500 DKK vil blive givet, hvis betalingen finder sted senest 14 dage fra fakturadato, hvilket reducerer den samlede pris til 2.900 DKK. Vi tilbyder ikke rabatter til kunder, der fravælger en del af vores service (for eksempel, hvis værtsfamilien vælger ikke at sende en kopi af kontrakten til os).
  • Kun "papirarbejde" og vejledning, hvis værtsfamilien selv har fundet deres au pair: 1.800 DKK (DKK 1.500, hvis betaling forfalder senest 14 dage fra fakturadato.)
  "Energy Au Pair" giver værtsfamilierne 3 måneders garanti. Hvis au pair afslutter sin kontrakt / bliver sagt op inden for tre måneder efter sin ankomst til værtsfamilien, vil "Energy Au Pair" tilbyde en ny au pair-formidling til familien, uden at familien bliver belastet for et nyt formidlingsgebyr (maks. én erstatning per betalt kontrakt).
 4. Hvis au pairen / barnepigen af ​​forskellige grunde ikke er i stand til at opfylde kontrakten, skal "Energy Au Pair" varsles hurtigst muligt.
 5. Ved at modtage en au pair fra "Energy Au Pair" erklærer værtsfamilien, at de accepterer og vil overholde reglerne, som er fastsat af myndighederne, samt de regler som er fastsat af ”Energy Au Pair", inkluderet det uddannelsesmæssige formål med "Energy Au Pair"’s udvekslingsprogram/ kulturudveksling. 
 6. Værtsfamilien accepterer at være ansvarlig for au pairens / barnepigers visum i Danmark under hans / hendes ophold hos værtsfamilien.
 7. Værtsfamilien accepterer, at au pairen ikke kan flytte til familien før Energy Au Pair har modtaget kontrakten mellem au pairen og værtsfamilien i underskrevet stand.
 8. Hvis værtsfamilien trækker tilbuddet efter au pair har indgivet en ansøgning om au pair-tilladelse til ambassaden / politi/ borgerservice, er værtsfamilien forpligtet til at dække de udgifter au pairen har haft i forbindelse med ansøgningen (ambassade-gebyr og eventuelt rejseudgifter til ambassaden).
 9. Hvis en au pair søger om au pair-tilladelse, men får afslag på grund af omstændigheder, der er forbundet med værtsfamilien (for eksempel, hvis familien har haft pålagt karantæne), forpligter familien sig til at dække udgifterne, som au pairen har haft i forbindelse med ansøgningen (ambassade-gebyr og eventuelt rejseudgifter til ambassaden).
 10. Au pairen / barnepigen er personligt ansvarlig for skader gjort af ham / hende i værtsfamiliens bopæl. "Energy Au Pair" og deres medarbejdere er ikke ansvarlige for au pairens / barnepigernes handlinger.
 11. Hvis værtsfamilien bryder aftalen med "Energy Au Pair" eller kontrakt med au pair / barnepige, kan au pairen / barnepigen blive flyttet til en ny familie uden kompensation til værtsfamilien.