Au pairer, som indleverer ansøgning efter den 1. Januar 2019 skal få 4.350 DKK i lommepenge per måned (2018-niveau).

Engangsbeløb for dansk kursus, som betales til Styrelsen for International Rekruttering og Integration hæves fra 5.250 DKK (2018-niveau) til 5.380 DKK (2019-niveau).